Category: VĂN HÓA

Vì sao lại có tên gọi ông Công ông Táo ?

Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Táo về trời với nhiều tên gọi khác nhau như Tết Táo Quân, Tết ông Công. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ông Công, ông Táo là ai, vì sao lại có ngày ông Công, ông Táo ?